Warunki korzystania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego LIVING STORY (dalej zwany Serwisem) oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (Użytkowników).

Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz firmy LIVING STORY Magdalena Madziąg z siedzibą w Gdyni (81-327) ul. Wolności 47 lok.9, NIP: 958-049-41-00 REGON: 221890391 i jest administratorem i właścicielem serwisu.

Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody Living Story do celów komercyjnych, a także nie może być kopiowana, przetwarzana czy modyfikowana w innych celach niż na użytek osobisty Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie może wykorzystywać, powielać i przekazywać informacji pozyskanych z Serwisu innym osobom, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakiekolwiek informacje handlowe na temat towarów i usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Living Story, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towarów. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów opisanych w Serwisie, Użytkownik jest obowiązany do skontaktowania się ze sklepem poprzez wiadomość email na adres: info@livingstory.pl. Ostateczne ceny towarów Living Story podaje w potwierdzeniu zamówienia. Ceny zamieszczone w Serwisie nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Living Story, o czym będzie informował zamieszczając nową cenę.

Wizerunki towarów prezentowanych w Serwisie mogą odbiegać od faktycznego ich wyglądu, w szczególności może dotyczyć to kolorystyki czy kształtu. Living Story nie odpowiada za zgodność cech wizerunków towarów prezentowanych w Serwisie w stosunku do rzeczywistości.

Living Story może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Serwisie bez konieczności uprzedniego zawiadamiania Użytkowników czy osób trzecich z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany w Serwisie obowiązują od daty ich opublikowania w Serwisie.

Living Story zastrzega, że niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniony w całości lub w części bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji nowej wersji w Serwisie.